• Kiadványaink

    Kiadványaink

  • 1

John Wesley: Prédikációk I., II., III. (Megjelent a Wesley Szövetség gondozásában.)
Az 1720-as években az oxfordi egyetem két hallgatója, bizonyos Charles Wesley (1708-88) és bátyja, John (1703-91) megalapította a „Szent Klubot”, amelyben társaikkal az önvizsgálat és bűnbánat, a lelki-teológiai elmélkedés és a szegények iránti könyörületesség életét élték. Módszerességükért nyomban rájuk is ragasztották a „metodista” gúnynevet. Idővel a Szent Klubból kibontakozott a nagy angliai ébredés, amely hozzájárult mind a mai angolszász protestáns kegyesség kialakításához, mind a békés-egyezkedő angol társadalompolitikai eszmény elterjedéséhez, és később létrehozta a metodista egyházat.

Ez a wesleyánus teológiai nézőpontból írott kommentár Isten Igéjének kritikai, releváns és inspiráló értelmezését nyújtja a 21. századi lelkipásztoroknak, teológusoknak, tanítóknak és a Bibliát tanulmányozó embernek.

Megrendelhető: www.hitkapcsolatok.hu

John Wesley Keresztyén tökéletességről alkotott nézeteinek összefoglalása.
Wesley sehol sem fogalmazta meg átfogóbban vagy hívebben a szentségre vonatkozó nézetét, mint A keresztyén tökéletesség világos leírása c. művében, melyet 1777-ben fejezett be. Wesley felhívása, mely arra buzdít, hogy egész lényünkkel szeressük Istent, több mint két évszázad elmúltával is igaznak hangzik.
A keresztyén tökéletesség világos leírása: 990 Ft

Megrendelhető: www.hitkapcsolatok.hu

A Wesley Teológiai Szövetség a Reformáció Évére készülve adja ki második tanulmánykötetét Luther és Wesley címmel. A wesleyánus teológiai örökség az újkor utolsó nagy egyházújítóinak – John és Charles Wesley 18. századi anglikán lelkészek – szolgálata nyomán jött létre. Az általuk is képviselt ébredési lelkiség a protestantizmus fontos része; kötetünkkel a lutheránus teológiával való kapcsolódási pontok megismeréséhez kívánunk hozzájárulni.

Luther és Wesley: 800 Ft

Megrendelhető: www.hitkapcsolatok.hu

A Wesley Teológiai Szövetség által 2010 októberében "Kálvin hatása Wesley munkásságára" címmel megrendezett teológiai konferencia anyaga.

A protestáns Napok keretében 2010. október 9-én megrendezett teológiai konferencia anyagát tartalmazó kiadvány.

A konferencia előadói voltak:
Szuhánszky T. Gábor, metodista lelkész (Budakeszi)
Ester Handschin, metodista lelkész (Salzburg)
Dr. Szűcs Ferenc, teológiai professzor (Budapest)
Dr. Literáty Zoltán, református lelkész (Érd)
Dr. David Rainey, teológiai professzor (Manchester)
Kálvin hatása Wesley munkásságára: 500 Ft

Megrendelhető: www.hitkapcsolatok.hu

Az újraébredt érdeklődés a „megszentelődés folyamata”, a „megszentelt élet” és a „szentség” jelentése és jelentősége iránt a keresztyén életben fontossá és időszerűvé teszi a téma bármilyen tárgyalását. Ezek lényeges és állandó fogalmak a wesleyánus hagyományokban, de még külön jelentőséget is nyernek a mai teológiai irányzatok fényében. Ezért született ez a könyv és ezek a gondolatok, amelyek hitünk és gondolkodásunk néhány létfontosságú kérdését érintik.

A könyv elsődleges célja, hogy hangsúlyozza a bibliai alapokon nyugvó megszentelt élet dinamikus, befejezetlen voltát. Kapcsolatunk Istennel percről percre megélhető valóság, azonban ez a keresztyén megtapasztalás fordulópontjainak jelentőségét nem csökkenti. A megszentelt életút sajátos életmóddal jár, de szent utunk középpontjában Krisztus áll. Ahogy Thomas a Kempis megfogalmazta: „Jézus, az Út nélkül nem lehet járni.” Vele és az Ő dicsőségére járjuk a megszentelt élet változatos, sokszínű zarándokútját.

A megszentelt élet zarándokútján: 390 Ft

Megrendelhető: www.hitkapcsolatok.hu

John Wesley az általában evangéliumi ébredés néven ismert XVIII. századi nagy lelki ébredésben játszott szerepe révén létrehozta a keresztyén hit sajátos értelmezését, amely követők ezreit vonzotta. Bár ebben a könyvben nem John Wesleynek mint történelmi személynek a teológiáját tanulmányozzuk, az a célunk, hogy az alapvető wesleyánus meggyőződést és törekvéseket időszerűbben fogalmazzuk meg. Ezért a bibliai kutatások friss fejleményeire, teológiai művekre és filozófiai elgondolásokra is támaszkodunk, igyekezve teljesíteni a teológia állandó feladatát: megfogalmazni a hit jelentését minden nemzedék számára a saját helyzete szempontjából.

Bevezetés a wesleyánus teológiába: 990 Ft

Megrendelhető: www.hitkapcsolatok.hu

 

Az Ismerd meg hitedet! a Názáreti Egyház 12 leckéből álló katechetika anyaga, mely egy tanári kézikönyvből, egy tanulói kézikönyvből és egy tanári segédanyagból áll, mely 12 évesek számára készült. Ez a kiadvány hagyományos kérdés felelet formában tárgyalja a Názáreti Egyház hitvallását és a korosztálynak megfelelő gyakorlatokkal segít mélyebben megismerni hitünket.

A Názáreti Egyház alapelveit és szolgálatát összefoglaló színes kiadvány.

A Názáreti Egyház dióhéjban: 990 Ft

Megrendelhető: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Itt letölthető.

W. T. Purkiser A Názáreti Egyház közkedvelt igehirdetője és teológiai professzora közérthető nyelven magyarázza a egyházunk hitelveit. A könyv olvasása közben ráébredünk, hogy az alapvető kérdés nem az, hogy higgyünk-e! Életünk alapvető kérdése sokkal inkább így hangzik: „Miben (vagy kiben) hiszek?”

Hitünk legfontosabb kérdései: 990 Ft

Megrendelhető: www.hitkapcsolatok.hu