• Szolgálataink

    Szolgálataink

  • 1

Vasárnapi Iskolai és Tanítványképző Szolgálatok (VISZT)
A Nemzetközi Vasárnapi Iskolai és Tanítványképző Szolgálatok (VISZT) küldetése, hogy a gyermekek, az ifjúság és a felnőttek vonatkozásában teljesítse a „Nagy Missziós Parancsot”, felkészítve őket hogy krisztusi tanítványokat képezzenek minden nép között.

A Nemzetközi Vasárnapi Iskolai és Tanítványképző Szolgálatok célja négyrétű:
A. Tudatos kapcsolatépítés nem-keresztyén emberekkel, hogy keresztyén tanítványokká váljanak és maguk is krisztusi tanítványokat képezzenek.
B. Isten Igéjét mindaddig hatékonyan tanítani, amíg a gyerekek, fiatalok és felnőttek üdvösségre nem jutnak, teljesen meg nem szentelődnek és egyre érettebbek nem lesznek a keresztyén szentségben.
C. Segíteni a keresztyéneket a lelki növekedésben, bevonva őket az evangelizáció, a keresztyén oktatás és a tanítványképzés szolgálatába.
D. Bátorítani a gyerekeket, fiatalokat és a felnőtteket, hogy iratkozzanak be és hűségesen járjanak a Vasárnapi Iskolába / Bibliatanulmányozó csoportba/kiscsoportba.

Évente megrendezésre kerül a Női Konferencia (augusztus) és a Férfi Találkozó (június).
Egyházunk részt vesz a februári Házasság hete programban.

Nemzetközi honlap
Hitoktatói tananyagunk