• 06/1-328-0530
 • iroda@nazaretiegyhaz.hu

  További hírek

  KSZ körlevél 2018/1

  KSZ körlevél 2018/1

  Written bySuper User
  on 2018. január 09.

  KSZ körlevél 2018/1   ÁLDOTT ÚJ ÉVET! Názáreti Egyház Magyar Egyházkerülete Hálaadások és könyörgések: csatlakozzunk egy egyházkerületi imaláncba, és kezdjük...

  KSZ körlevél 2015/2

  KSZ körlevél 2015/2

  Written bySuper User
  on 2015. június 03.

  KSZ körlevél 2015/2   Pünkösdi köszöntéssel köszöntöm az egyházkerület testvériségét! A Szentlélek töltsön meg minket élettel és adjon megerősödést, bátorságot...

  M-power - Missziós Önkéntes Munka

  M-power - Missziós Önkéntes Munka

  Written bySuper User
  on 2015. február 23.

  M-power - Missziós Önkéntes Munka Egy holland házaspár, egyik hollandiai Názáreti gyülekezetünkből, Isten elhívását érezte a kultúraközi misszióra. Ígyhát elmentek...

  Hitvallás

  H i t v a l l á s

  A Názáreti Egyház olyan nem liberális, de nyitott evangéliumi közösség, amely a Wesley-Arminiusz-féle teológiai gondolkodásmódot követi.

  Hiszünk:
  1. az egy Istenben - az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.
  2. a Biblia teljes, tartalmi inspirációjában, és abban, hogy a teljes Szentírás tartalmazza a hithez és a keresztyén élethez szükséges összes igazságot.
  3. abban, hogy a bibliai csodák valóságos, megtörtént események.
  4. Jézus Krisztus szűztől való születésében.
  5. abban, hogy az ember bűnbe esett, és bűnben, gonoszságra való hajlammal születik.
  6. abban, hogy Krisztus engesztelő halála az egész emberiségre kiterjed.
  7. abban, hogy mindazokat, akik megbánják bűneiket és hisznek Jézus Krisztusban, Isten megigazítja, újjászüli és megszabadítja a bűn uralmától; akik viszont nem bánják meg bűneiket, örökre és reménytelenül elvesznek.
  8. abban, hogy a hívőknek az újjászületés után szükségük van teljes megszentelődésre a Jézus Krisztusba vetett hit által.
  9. abban, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz a hívő újjászületése és teljes megszentelődése mellett.
  10. Jézus Krisztus testben való feltámadásában.
  11. Krisztus visszajövetelében, a halottak feltámadásában és az utolsó ítéletben.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Názáreti Egyház

  A Názáreti Egyház egy nemzetközi protestáns egyház egy egyházvezetéssel. A Magyarországi Egyházkerület egyike a 463 egyházkerületnek. Az európai és ázsiai egyházkerületek az Eurázsiai Egyházrégió vezetése alá tartoznak.

  Friss

  2018. január 09.
  2016. január 16.
  2016. január 16.