• 06/1-328-0530
 • iroda@nazaretiegyhaz.hu

  További hírek

  KSZ körlevél 2018/1

  KSZ körlevél 2018/1

  Written bySuper User
  on 2018. január 09.

  KSZ körlevél 2018/1   ÁLDOTT ÚJ ÉVET! Názáreti Egyház Magyar Egyházkerülete Hálaadások és könyörgések: csatlakozzunk egy egyházkerületi imaláncba, és kezdjük...

  KSZ körlevél 2015/2

  KSZ körlevél 2015/2

  Written bySuper User
  on 2015. június 03.

  KSZ körlevél 2015/2   Pünkösdi köszöntéssel köszöntöm az egyházkerület testvériségét! A Szentlélek töltsön meg minket élettel és adjon megerősödést, bátorságot...

  M-power - Missziós Önkéntes Munka

  M-power - Missziós Önkéntes Munka

  Written bySuper User
  on 2015. február 23.

  M-power - Missziós Önkéntes Munka Egy holland házaspár, egyik hollandiai Názáreti gyülekezetünkből, Isten elhívását érezte a kultúraközi misszióra. Ígyhát elmentek...

  Egyháztörténet

  E g y h á z t ö r t é n e t

  A Názáreti Egyház egy evangéliumi szabadegyház, amely kezdettől fogva magát az "egyetlen, szent és egyetemes apostoli egyház" részének tekintette, és igyekezett ehhez hű maradni. Gyökerei egy 18. századi nagy-britanniai evangéliumi ébredésre (metodista ébredés) nyúlnak vissza, melynek elindítója és szellemi vezetője John Wesley  anglikán lelkész volt. Munkássága nyomán emberek ezrei - főleg a közép és alsó rétegekből - tettek bizonyságot megváltozott életükkel arról, hogy a megszentelődés valóság lehet.

  Wesley tanítása később elterjedt az Amerikai Egyesült Államokban is, ahol a 19. század elejére jelentősen megerősödött, de egyben el is vesztette korábbi frissességét, mellyel a megszentelt élet szükségességét és lehetőségét hirdette. A válasz, erre a lelki szempontból meglehetősen meggyengült helyzetre, egy minden egyházat érintő lelki megújulás volt, amely a keleti partvidéktől indulva végigsöpört az egész országon. Ennek hatására különböző csoportok jöttek létre, ahol az Istent kereső emberek megtalálhatták azt a többletet, melyet más, hanyatlóban lévő egyházak nem tudtak biztosítani. Ezek a csoportok egytől-egyig zászlajukra tűzték a megszentelt élet személyes megvalósítását, annak hirdetését és terjesztését. Ez az oka annak, hogy ezeknek az egyházaknak a mozgalmát "szentségmozgalom"-nak nevezik.

  A mozgalom egyik kiemelkedő alakja Phineas F. Bresee volt, aki 1895-ben Los Angeles-ben megalapította a Názáreti Egyház elődjét jelentő gyülekezetet. Ez volt az első olyan gyülekezet, mely célként fogalmazta meg, hogy tagjai között - eltérően más egyházak akkori gyakorlatától - helye lehessen a szegényeknek is, és a teljes megszentelődést hirdessék. 1908-ban több független csoport egyesüléséből megalakult a Názáreti Egyház, melyhez az azt követő években jelentős számban csatlakoztak más, hasonló elveket valló missziói csoportok a világ különböző pontjain. Később az európai kontinensen is jöttek létre önálló nemzeti egyházak, így többek között 1958-ban Németországban.

  A Názáreti Egyház mára nemzetközi egyházzá nőtte ki magát, és több mint száz országban végzi az Isten országa építésének komoly feladatát.

  Magyarországon a Názáreti Egyház 1996 óta van jelen, hivatalosan 1999. augusztus 31-én került bejegyzésre.
   Charles Wesley 
   Phoebe Palmer
   Egyetemes Gyűlések listája

  Názáreti Egyház

  A Názáreti Egyház egy nemzetközi protestáns egyház egy egyházvezetéssel. A Magyarországi Egyházkerület egyike a 463 egyházkerületnek. Az európai és ázsiai egyházkerületek az Eurázsiai Egyházrégió vezetése alá tartoznak.

  Friss

  2018. január 09.
  2016. január 16.
  2016. január 16.